Profile

MACRO Products, s.r.o, je obchodná spoločnosť, ktorá poskytuje kvalitné produkty a služby v oblastiach  vodárenských systémov pre malých a stredných zákazníkov, ako sú domácnosti, hotely, školy a pod.. Spoločnosť pôsobí ako integrovaná divízia vo WTC-MACRO. Ďalšie informácie o  WTC-MACRO nájdete na www.wtc-macro.com.ISO 9001   

 
Historické pozadie: MACRO Products ako divízia vznikla pôvodne z dvoch súkromných sesterských spoločností, ktoré boli založené 1991; MACRO-CAM Švédsko, s hlavným sídlom v Linköpingu (Švédsko) a MACRO UK v Londýne; obe spoločnosti úzko spolupracovali a získali dôveru niekoľkých známych škandinávskych, britských a ďalších európskych výrobných spoločností. V súlade s tým, obe spoločnosti boli neskôr zrekonštruované, aby sa vyrovnali s rozvojom obchodných aktivít a vývojom na trhu, a preto naďalej pokračovali v aktivitách pod následne novovzniknutou obchodnou divíziou "MACRO Products", ktorá je dnes členom v WTC-MACRO, spolupracujúc so sesterskými spoločnosťami zoskupenia, ktoré majú prístup k cennému špecializovanému inžinieringu a know-how, ako aj nadobudnuté skúsenosti od roku 1986 v oblasti čistenia odpadových vôd, vôd a chemických recyklačných systémov, energetického využitia a obnoviteľných zdrojov energie.

 

ProfileČinnosť MACRO Products je zameraná na marketing, propagáciu a distribúciu produktov pre technické vybavenie budov - čistenie odpadových vôd, úpravu vôd z portfólia  WTC-MACRO a jej hlavných partnerov, s cieľom zabezpečiť najvyššiu možnú kvalitu služieb a produktov pre našich zákazníkov. V našej predajni MACRO Products na Petöfiho ulici  v Nitrianskych Hrnčiarovciach môžete okrem hotovostnej platby využiť aj náš bezhotovostný platobný systém.

Kontakty

Adresa pre náštevy:
MACRO Products s.r.o. / WTC-MACRO
Petöfiho 22
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Slovenská republika
email: products@wtc-macro.com

Poštová adresa:
MACRO Products s.r.o. / WTC-MACRO
Južná 41
949 01 Nitra
Slovenská republika